Herroepingsformulier

Ik deel u hierbij mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep:

N.B. Ik ben mij ervan bewust, dat indien dit digitale inhoud betreft die niet op een gegevensdrager staat en die binnen de wettelijke herroepingstermijn is geleverd, ik afstand heb gedaan van mijn herroepingsrecht en geen recht op terugbetaling heb.

Herroeping
Wat is de reden voor herroeping?
Zou je het in de toekomst alsnog willen gebruiken?
Zou je het aan anderen aanbevelen?
Naam:
Naam:
Voornaam
Achternaam

Zodra het product – conform de voorwaarden – retour is ontvangen, danwel de dienst niet is gebruikt, zal het aankoopbedrag worden terugbetaald op de wijze zoals deze betaald is.