Hoe sterk is uw bedrijf?

We denken allemaal dat ons eigen bedrijf het maximale eruit haalt. Feitelijk is er natuurlijk altijd ruimte om te groeien. Maar hoeveel potentie zit er eigenlijk in uw bedrijf?

Op basis van de methodiek van Big Five for LifeTM heeft John Strelecky een berekening geformuleerd, waarmee je de groeipotentie van een bedrijf kunt bepalen.

CEO

Alhoewel we allemaal weten dat CEO (Chief Executive Officer) voor de hoogste leidinggevende in een organisatie staat, is dit in een formule ook een economische wetmatigheid:

C + E < O

voor het volgende: zolang de kosten en de inspanning kleiner blijven dan het resultaat, blijft een organisatie gezond (Cost + Effort < Output).

Output

Om deze output te berekenen heeft John een formule bepaald, die aansluit bij de Big Five for LifeTM methodiek. De volgende formule berekend de output:

P * M3

In dit geval staat de formule voor: Output = Purpose * Medewerkers * Medewerkersgeluk * Managementstijl.

  • Purpose (Plan): het percentage medewerkers, die de visie & missie van een organisatie kennen en eenvoudig kunnen herhalen;
  • Medewerkers: het percentage medewerkers, die een organisatie vandaag opnieuw in dienst zal nemen, als het over gedaan mag worden;
  • Medewerkersgeluk: het percentage medewerkers, die tevreden zijn over hun baan (in NL – blijkt uit onderzoek van Gardner – is dit gemiddeld slechts 6%!);
  • Managementstijl; het percentage medewerkers, die zelfsturend zijn in een organisatie.

Groeipotentie

De groeipotentie in een organisatie is 100% -/- de output.

Bereken hier uw eigen groeipotentie: