Garantie

Waarom Navigeren naar kracht

100% Garantie

Met de Big Five for LifeTM methodiek geef ik 100% garantie op het ontdekken van uw eigen Big Five for (jouw) Life.

Door de unieke methode is het mogelijk om in 2 dagen tijd te ontdekken:

  • wat uw Reden van Bestaan is (waarom besta je en ben je hier)
  • wat voor u de 5 belangrijkste zaken in het leven zijn; de 5 doelen die u wilt nastreven.

Door te kijken naar hoe iemand in het leven staat, wat iemand heeft meegemaakt en wat iemands kernwaarden zijn, kan dit in slechts 2 dagen tijd worden vastgesteld.

66% Minder verloop/ziekteverzuim

Uit een recent onderzoek van Gardner is gebleken dat in Nederland slechts 6% van de medewerkers tevreden is over zijn/haar baan. Dat betekent dat er werk aan de winkel is; wil je goede werknemers behouden, zowel loyaal naar de organisatie, als niet uitvallen wegens ziekte, burn-out o.i.d., dan moeten deze medewerkers eens gevoel van tevredenheid krijgen. Uit het onderzoek van …… blijkt dat dan 66% minder verloop/verzuim ontstaat.

45% Meer productiviteit

Ook is gebleken uit een onderzoek van Gevity University, dat tevreden medewerkers, tevreden over hun organisatie, maar ook over hun leiding(gevenden), dan 45% meer productiviteit opleveren.

33% Meer winst

Tenslotte blijkt uit dit onderzoek, dat er onder aan de streep door minder verloop/verzuim en meer productiviteit uiteindelijk 33% meer winst resteert; er zijn minder kosten van personeel en de omzet verhoogt.

Groeipotentie

Wil je ook weten hoeveel groeipotentie er in uw organisatie zit?